Rogaland legeforening

Lokalforening

Kurs og møteserier fra andre arrangører

Nytt og nyttig på Sus 23.10.18

PKO SUS inviterer allmennleger til høstens Nytt og nyttig møte.
Høstens møte vil ha fokus på kloke valg/chosing wisely.
Det blir som vanlig et variert program med fokus på nyheter som vi fastleger har nytte av å vite om. Det blir korte innlegg med anledning til kommentarer og spørsmål. Sammen med vårens møte gir dette 6 tellende timer til spesialiteten i allmennmedisin.
28. oktober 2015

Når: onsdag 23.10.18 klokken 18 - 20.30
Sted: Aulaen, SUS

Påmelding: klikk her

Tidspunkt

Tema

Foreleser

18.00

Chosing wisely - Presentasjon av NFAs råd om kloke valg

Eirik Viste/ Olav Thorsen

18.15

Kloke valg for ryggen

Eric Franssen

18.30

Pakkeforløp i psykiatrien

Lars R Øhlckers

18.45

Diagnostikk ved luftvegsinfeksjoner – kloke valg. Forbedringsprosjekt ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Iren Høyland Löhr

19.00

Kaffepause


19.15

Avviksmeldinger til SUS fra fastlegene

Ivar Halvorsen og Pia Skoglund

19.30

Nytt fra Avklaringsmottak, NEWS og triage

Anita S Lyngøy og Siri Lerstøl Olsen

19.45

Matallergier og intoleranse hos barn – kloke valg

Knut Øymar

20.00

Variasjon i blodprøvetaking hos fastleger – kloke valg

Øyvind Skadberg

20.15

Nytt sykehus på to steder – tjenester, innovasjon og samhandling

Øystein Evjen Olsen

20.30

Slutt


PKO Sus