Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Oslo legeforening

Lokalforening

Utdanning/kurs

Om oss

Bildet av Oslo-legen
Anne Kathrine Nore er årets Oslo-lege i 2017.

Oslo-legen 2017

Anne Kathrine Nore er årets Oslo-lege. Hun er tildelt prisen for sin store innsats ved Oslo legevakt.

Der har hun blant annet arbeidet med de vanskelige pasientene og deres situasjon. Dette resulterte i et forskningsprosjekt om rus som var med på å legge grunnlaget for det velfungerende observasjonsrommet for ruspasienter. Hun har også bidratt med faglig kunnskap og erfaring som har vært med på å forme mange unge leger i deres videre legegjerning. Kollegene har kunnet søke råd hos henne uansett tid på døgnet.

Se andre som også har blitt kåret til årets Oslo-lege