Oslo legeforening

Lokalforening

Promotert artikkel

Sykehus i Oslo: Et bærekraftig alternativ Framtidsrettet, fleksibelt og grønt

08. april 2019
Her følger informasjon fra en gruppe som har utarbeidet en ideskisse til en alternativ løsning for Oslo universitetssykehus. Oslo legeforening ble kontaktet da innholdet var ferdig, og har støttet med layout og trykking. Vi mener en alternativ utredning av Ullevål er helt nødvendig for et utbyggingsprosjekt av denne størrelsen. Les hva de skriver selv her i en kortversjon, eller les temaheftet som ligger som et vedlegg i slutten av artikkelen.