Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Oslo legeforening

Lokalforening

2019

Sven Haaverstad er utnevnt til Oslo-legen 2019

Sven er tildelt prisen for sin store innsats i støttekollegaordningen i 25 år. Han var en av drivkreftene ved opprettelsen av ordningen, var leder frem til 2011 og har siden vært medlem helt frem til i dag.
22. august 2019

Sven Haaverstad har et stort engasjement for kolleger i krise og har utvist en egen kontaktevne, innlevelse og utholdenhet i dette arbeidet.

Han er utnevnt til Oslo-legen 2019 av et enstemmig styre i Oslo legeforening.

 

Svein-Haaverstad-334.jpg