Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Oslo legeforening

Lokalforening

2017

Er vi i ferd med å skrote den norske arbeidslivsmodellen?

Varsko om den norske modellen.Åpent temamøte mandag 13. mars kl. 18:00-20:00.
21. februar 2017

Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo.

Møteleder: Andrew P. Kroglund.

Gratis. Møtet er åpent for alle interesserte. Ingen påmelding.

Deltagere:

  • Eivind Falkum, forsker ved Høyskolen i Oslo og Akershus/Arbeidsforskningsinstituttet. Leder av prosjektet Medbestemmelsesbarometeret 2016.
  • Rune Rimol, partner i Assessit. Jobber med ledelse- og organisasjonsutvikling
  • Kjersti Toppe, stortingsrepresentant for Senterpartiet og 1. nestleder i Helse- og omsorgskomiteen.
  • Bengt Morten Wenstøb, stortingsrepresentant for Høyre og medlem i Arbeids- og sosialkomiteen.
  • Rigmor Aasrud, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem i Arbeids- og sosialkomiteen.

Vi ønsker alle velkommen!