Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Oppland legeforening

Lokalforening

Kurs

Klinisk emnekurs i indremedisin -Kardiologi for allmennleger
Klinisk emnekurs i indremedisin Kardiologi for allmennleger i regi av Hedmark legeforening
Tid: 7. og 8. April 2016 Sted: Scandic Hotell Hamar
Antall deltagere: 60
Godkjenninger: Allmennmedisin videreutdanning: Emnekurs: 16t i fagområde indremedisin. Etterutdanning: Klinisk emnekurs: 16t i fagområde indremedisin.


20. januar 2016
th