Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Oppland legeforening

Lokalforening

2015

Ingvar Stokstad er årets Opplandslege!

Oppland legeforening avholdt sitt årsmøte på Maihaugen 10. juni. Årsmøtesaker ble gjennomgått, valg ble avholdt . Høydepunktet var utdelingen av utmerkelsen «Opplandslegen 2015» til Ingvar Stokstad fra Gjøvik.
15. juni 2015
IMG_0135

Oppland legeforening vedtok på årsmøtet i 2014 at vi hvert år vil hedre en kollega med prisen «Opplandslegen» - en annerkjennelse fra kolleger til kollega.

Vi valgte å starte årsmøtet 2015 med utnevnelsen av: Ingvar Stokstad, Gjøvik, til «Opplandslegen 2015»

Begrunnelse:

«Kontinuitet er og bør være ettertraktet vare. For pasientene teller ikke fine ord som «sømløse tjenester». De vil gjerne forholde seg til få leger – helst den samme over tid. De setter uvurderlig pris på å treffe en som kan deres sykehistorie, treffe denne, igjen og igjen.

Opplandslegen 2015 er en person som har oppebåret kontinuitet, men som samtidig har byttet spesialitet og har jobbet bredt: som kommunelege, som helsesjef i kommunen, som overlege i indremedisin og som viseadministrerende direktør i Sykehuset Innlandet.

Allerede i turnus på 70tallet fikk han følgende attest fra sin veileder: «Kandidaten er flink. Han har en sunn klinisk sans og vurdering. Han er nøyaktig og pålitelig i alt sitt arbeid.»

I alt Stokstad har gjort har vi merket det Wergeland så allerede i turnus: nøyaktighet og pålitelighet. Han har utstrålt en lavmælt utholdenhet.

Han fortjener heder og ære – og det har vi tenkt å gi med denne utnevnelsen!

Vi er takknemlige for den forbilledlige innsatsen.

Gaven – mener vi skulle være helt i tråd med vinneren selv: vi vet jo om hans Valdrestilhørighet og hans skiglede.

Gaven er et bilde laget av kunstneren Lesley Ayres, bosatt i Skrautvål. Bildet heter Utsikt fra Bitihorn».