Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Nordland legeforening

Lokalforening

Avholdte kurs

Turnuslegekurs mars 2018

Under ligger presentasjonene fra turnuslegekurset mars 2018 - Oppdater med Akutt psykiatri
26. april 2018