Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Møre og Romsdal legeforening

Lokalforening

Kommende arrangementer

Klinisk emnekurs i hudsykdommer

15. oktober 2019
Møre og Romsdal legeforening har gleden av å invitere til klinisk emnekurs i hudsykdommer. Tid/sted: 4.-5. februar 2020 på ColorLine stadion, ÅlesundKurset er søkt godkjent som 15 timers klinisk emnekurs i hudsykdommer til videre- og etterutdanningen i spesialiteten Allmennmedisin. Læringsmål: Gi kunnskap om diagnostikk og behandling av dei vanlegaste hudlidingane og hudsymptoma i allmennpraksis inkludert praktiske øvingar. Kjenne indikasjonane for vidare tilvising. Kursavgift: kr. 3500,- + dagpakke 2 dager kr. 750, Totalt kr. 4150,-Påmelding er bindende. 50% av kursavgiften refunderes ved avmelding frem til 14. dager før kurset. Velkommen til et spennede kurs!