Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Møre og Romsdal legeforening

Lokalforening

Gjennomførte kurs/konferanser/møter

Smittevernkonferanse for helsepersonell i Møre og Romsdal

Fylkesmannen arrangerer konferanse om smittevern for helsepersonell i Møre og Romsdal 5-6 februar 2013. Målgruppa for kurset er helsepersonell med særlege oppgåver i smittevern. Kurset er søkt meriterande for legar. Påmeldingsfrist 26. januar.
9. januar 2013