Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Møre og Romsdal legeforening

Lokalforening

Gjennomførte kurs/konferanser/møter

Kurs i vergemålsreformen, tvungen helsehjelp og dokumentasjonsplikt

Fylkesmannen skal i løpet av tre ettermiddager/kvelder medio mars arrangere kurs i Ålesund (5. mars), Kristiansund (11. mars) og Molde (13. mars) i vergemålsreformen, tvungen helsehjelp og dokumentasjonsplikt.
13. februar 2013

Kurset har to hoveddeler, hvor den første vil gå gjennom reglene for når vergemål skal opprettes, hva vil det si å stå under vergemål og hva legens begjæringsrett i vergemålslovgivningen innebærer. I andre hoveddel av kurset vil hovedsakelig omhandle tvungen helsehjelp, hvilke krav som stilles til forsvarlig forskrivning av vanedannende medikamenter og dokumentasjonsplikt (herunder innsynsrett i journal).

Målgruppe for kurset er fastleger, sykehjemsleger og kommuneoverleger.

Kurset er søkt godkjent av Legeforeningen for spesialiteten allmennmedisin og samfunnsmedisin for 6 timer. Kurset er gratis og inkl. lunsj.