Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Møre og Romsdal legeforening

Lokalforening

2012

Endring i dei generelle spesialistreglane vedkomande deltaking i vakt – høyringsuttale

Styret i Møre og Romsdal legeforening drøfta saka i møte 15/2 2012, og vedtok å slutte seg til framlegget frå styret i YLF.
15. juni 2012