Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Møre og Romsdal legeforening

Lokalforening

2011

Tema for helsepolitisk debatt landsstyremøtet 2011

14. juni 2012

Styret i Møre og Romsdal legeforening drøfta saka på møte 16/2 og vil foreslå at ein tar opp Legerollen – og rammevilkåra for god legeverksemd både i spesialisthelseteneste og primærhelseteneste.