Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Møre og Romsdal legeforening

Lokalforening

2010

Lovendringsframlegg – ekstrakontingent

14. juni 2012

Styret for Møre og Romsdal legeforening vil støtte lovendringsframlegget som gir også lokalavdelingar rett til å skrive ut ekstrakontingent (på samme måte som yrkesforeningar og fagmedisinske foreningar).

Når ei lokalavdeling skriv ut ekstrakontingent, må behovet grunngjevast overfor medlemmene i årsmøtet, og styret må kunne forsvare korleis midlane er brukt. Dette er eit bedre prinsipp enn søknader om tilleggsmidlar frå legeforeninga sentralt.