Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Møre og Romsdal legeforening

Lokalforening

2009

Landsstyresak - Forslag om endrede spesialistregler i indremedisin- høyringsuttale

14. juni 2012

I indremedisin er styret i indremedisinsk forening og spesialitetskomiteen samde om å bevare strukturen med hovedspesialitet og greinspesialitet. Ein foreslår ein hovedspesialitet med hovedvekt på vaktkompetanse og den kunnskap om sideordna greinspesialitetar alle indremedisinarar bør ha, men der 2,5 år (av 6) kan erstattast av grenspesialistutdanning. Ein rekner med at dei fleste utdanningskandidatane vil velge greinspesialisering slik at det vil bli få reine spesialistar i generell indremedisin. Styret i Møre og Romsdal legeforening vil støtte dette framlegget.