Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Møre og Romsdal legeforening

Lokalforening

2008

Urologi som eigen hovedspesialitet - høyringsuttale

Styret for Møre og Romsdal legeforening har i møte 12/12 08 handsama framlegget om å gjere urologi til eigen hovedspesialitet. Styret vil ikkje støtte framlegget.
14. juni 2012