Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Møre og Romsdal legeforening

Lokalforening

2008

Migrasjon og legemangel i fattige land - høyringsuttale

Styret i Møre og Romsdal legeforening har i møte 12/12 08 handsama framlegget til policynotat om migrasjon og legemangel i fattige land. Vi er samde i innhaldet i notatet og har berre ein liten merknad: Når ein går inn for å kartlegge årsakene til at legar blir verande i lavinntektsland, så bør ein også seie noko om korleis ein vil arbeide for eit slikt mål – ved å påvirke norske forskningsprogram, gjennom internasjonale organisasjonar?
14. juni 2012