Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Møre og Romsdal legeforening

Lokalforening

2008

Kandidatar til Rådet for legeetikk

14. juni 2012

Styret i Møre og Romsdal legeforening vil foreslå Lars Tore Nerbøvik som nytt medlem. Han er allmennlege i Ørskog kommune, nestleiar i Møre og Romsdal legeforening og har vist interesse for og god innsikt i etiske problemstillingar. Han er villig til å ta på seg vervet.

Gjennom ei svært god  prøveforelesing for den medisinske doktorgrad omkring etiske problemstillingar ved gynekologisk ultralyd, har overlege ved St.Olavs hospital Kristin Offerdal vist etisk kompetanse og god resonnerings- og framstillingsevne. Ho er ein kandidat som bør vurderast, men vi har ikkje spurt henne om ho er villig.