Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Møre og Romsdal legeforening

Lokalforening

2008

Høyringuttale om Endring av spesialistregler i medisinsk biokjemi

14. juni 2012

Dato: 15/3 08

Møre og Romsdal legeforening vil støtte forslaget til endring av merknader i spesialistreglane slik at også anestesiologi, generell kirurgi, fødselshjelp og kvinnesykdommer, nevrologi, revmatologi, onkologi og allmennmedisin blir godkjente spesialitetar til klinisk sideutdanning i medisinsk biokjemi.