Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Hedmark legeforening

Lokalforening

Om oss

Styret

4. oktober 2019


Profilbilde
Leder
Dybvig, Ragnhild
Profilbilde
Medlem
Berre, Frode
Profilbilde
Medlem
Chapman, Martin David
Profilbilde
Medlem
Eng, Fredrik Aaserud
Profilbilde
Medlem
Fougner, Jon Iver
Profilbilde
Medlem
Gaarder, Kristine
Profilbilde
Medlem
Sanaker, Harald
Profilbilde
Medlem
Solberg, Mona Kristin
Profilbilde
Varamedlem
Gregussen, Hilde
Profilbilde
Varamedlem
Kjølseth, E. Margrethe
Profilbilde
Varamedlem
Lyng, Christian
Profilbilde
Varamedlem
Pötzl-Obytz, Jordis
Profilbilde
Varamedlem
Tangen, Marte Kvittum
Profilbilde
Varamedlem
Vilimiene, Almina

Representanter til Legeforeningens landsstyre:

Leder Marte Kvittum Tangen

 

Allmennlegeforeningen (Af):

Martin Chapman                   

vara: Marte Kvittum Tangen

 

Overlegeforeningen (Of):

Fredrik Eng                           

vara: Christian Lyng 

 

Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA):

Jon Iver Fougner        

vara: Jordis Pötzl-Obytz

 

Praktiserende spesialisters landsforening (PSL):

Frode Berre   

vara: Margrethe Kjølseth

 

Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf):

Mona Kristin Solberg

vara:Camilla Kvalø Smedtorp

 

Yngre legers forening (Ylf):

ubesatt