Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Finnmark legeforening

Lokalforening

Eldre saker

Støtt opp under pasientsikkerhetskampanjen.

Finnmark legeforening og leder Jostein Tørstad oppfordrer medlemmene til å støtte opp under pasientsikkerhetskampanjen.
9. februar 2012

Jostein TørstadEtt viktig område i denne kampanjen er medikamentsikkerhet.  Ett virkemiddel er at pasienten og lege oppfordres til å bidra med utskrift av medikamentliste etter hvert besøk i helsetjenesten der det gjøres forandringer.

Mer informasjon her