Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Buskerud legeforening

Lokalforening

Kongsbergkurset

Kongsberkurset 2015

14. september 2015

Kurs for allment praktiserende leger

Kjære kollega

På vegne av Buskerud Lægeforening, kurskomiteen har jeg den glede å invitere til årets Kongsbergkurs som i år er Klinisk emnekurs :  Lungesykdommer
med varighet 15 timer. Kurset er godkjent med 15 timer/ 15 poeng. For almennpraksis
Kurs L- 30 470

Kurset finner sted i Auditoriet Kongsberg Sykehus
 
Fredag 20. og lørdag21. november 2015 hhv . kl 8.45 – 18 og kl 9.00 – 14.15
Det serveres felles lunch fredag og lørdag, og litt mat fredag ettermiddag.

Program følger under. Det er litt endret av praktiske grunner i forhold til hva som ligger på legeforeningens sider på nett.
Kursavgift kr. 3000.- inklusive felles bespisning. Trenger du spesialkost ? Si fra ! Det ordnes !
Påmelding til kursleder innen 1.november 2015. Skriftlig eller via e-post.
Legeforeningen krever at man  må påføre sitt fødselsår og adresse, for å få kursattest !
Vennligst betal kursavgift innen 1.11. Konto vedlegges bekreftet påmelding.

Kongsberg  august/september
Vennlig hilsen

Peter Gottschalk
Overlege/kursleder
Vestreviken HF Kongsberg Sykehus
3602 Kongsberg
Telf  03525 a/32731544 p/mobil 45664939
e-post : Lungemos@yahoo.no

PROGRAM:

Fredag 20. november 2015

08.45-09.00

Velkommen/kaffe v/kursleder

Kursleder/

Overlege

Peter Gottschalk

Kongsberg Sykehus

 

 

 

 

 

09.00-11.00

Astma. Hoste. Behandling

Overlege

Stian Kristoffersen

Kongsberg sh

11.00-1130

Pause

 

 

 

11.30-12.30

Ca pulm

Overlege

Stian Kristoffersen

Kongsberg sh

12.30-13.00

oxygenbehandling

Overlege

Peter Gottschalk

Kongsberg Sykehus

13.00-14.00

Lunch

 

 

 

14.00-15.00

Hyposensibilisering

Overlege

Peter Gottschalk

Kongsberg Sykehus

15.30

Kort pause med benstrekk

 

 

 

1500-1600

Tuberkulose

Overlege

Kåre Bø

Drammen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00-17.00

Interstitielle lungesykdommer

Overlege

Stian Kristoffersen

Kongsberg sh

17.00-17.15

Pause

 

 

 

17.15-18.00

Billeddiagnostikk

Radiolog

Hanna Blom Breivik

Curato.no

 

Lørdag 21. november 2015

09.00-10.00

10.00-11.00

Kols

Spirometri

 

Overlege

Morten Nissen Melsom

Glittreklinikken

11.00-12.00

Behandling

Overlege

Morten Nissen Melsom

Glittreklinikken

12.00-12.30

Lunch

 

 

 

12.30-15.00

Ca pulm

Overlege

Liv Hege Aksnes

Ringerike

 

 

 

 

 

15.00-15.15

Evaluering

Kursleder/overlege