Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Buskerud legeforening

Lokalforening

Kongsbergkurset

Kongsbergkurset 2019

Buskerud Legeforening, Kurskomiteen
Kongsbergkurset 2019
Kurs for alment praktiserende leger
Kjære kollega
På vegne av Buskerud Lægeforening, kurskomiteen har jeg den glede å invitere til årets Kongsbergkurs som i år er klinisk emnekurs nr 33681: Laboratoriemedisinmed varighet 15 timer. Kurset er godkjent som valgfritt med 15 timer/ 15 poeng.
Kurset finner sted i
Auditoriet, Kongsberg Sykehus
Fredag 15. og lørdag 16. november 2019 hhv . kl 8.45 – 16 og kl 9.00 – 16
Det serveres felles lunch fredag og lørdag,
Kursavgift kr. 3 700.-
Kongsberg
Vennlig hilsen
Peter Gottschalkkursleder
Telf mobil 45664939
e-post : Lungemos@yahoo.no
Kursprogram vedlagt.
28. september 2019