Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Akershus legeforening

Lokalforening

Om oss

Vedtekter/lover

Sist revidert og endret av årsmøtet 24. august 2017.
Nye vedtekter for ALF
ble vedtatt av årsmøtet 2007. Endringene er gjort ut fra Dnlfs mal for vedtekter i lokalforeninger av 14.9.2006, slik at disse ble tilpasset Legeforeningens nye lover.

Regnskap

Regnskap 2017 (pdf)