Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk psykiatrisk forening

Om oss

SpesialitetskomitéProfilbilde
Leder
Selle, Morten S.
Profilbilde
Medlem
Johnsen, Erik
Profilbilde
Medlem
Kamps, Anne
Profilbilde
Medlem
Syrstad, Vigdis Elin Giæver
Profilbilde
LIS-medlem
Emilsen, Trude
Profilbilde
Varamedlem
Constantinou, Michael
Profilbilde
Varamedlem
Vetlesen, Astri
Profilbilde
LIS-varamedlem
Nygaard, Øyvind