Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk psykiatrisk forening

Forskning

Ellen-Margrethe og Finn Askevolds legat

Legatet er opprettet av Finn Askevold til fremme av psykoanalytisk og psykosomatisk forskning.

Avkastning av legatet skal brukes til utdeling av årlig stipend til psykosomatisk og/eller psykoanalytisk forskning, primært til klinikere (enkeltpersoner). Det må framgå av søknaden hva pengene skal brukes til, en beskrivelse av prosjektet som gjør det mulig å vurdere den faglige kvaliteten av dette, samt en dokumentasjon på at søkeren er kliniker (ferdig med utdannelsen). Det gis støtte til å gjennomføre forskning og skrivearbeider, som å kjøpe seg fri fra ordinært arbeid, men ikke til støttefunksjoner som reiser, PC'er, konferanser o. l.

Stipendet deles ut på julemøtet i Norsk psykoanalytisk forening.

Eventuelle spørsmål angående søknaden kan rettes til Steinar Lorentzen, telefon: 90029788

Søknadsfrist er 1. oktober 2019.

Søknaden sendes:

Norsk Psykoanalytisk Forening,
Fr. Nansens vei 17,
0369 Oslo.