Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk psykiatrisk forening

Aktuelle saker

Nå kan du søke stipend til videreutdanning

Det gjelder stipend til videreutdanning i psykoterapi for leger som sikter på å kvalifisere seg som psykoterapiveileder i psykodynamisk psykoterapi, gruppepsykoterapi eller kognitiv terapi (i henhold til spesialistreglene i psykiatri).
18. oktober 2019

Det utlyses for 2019 stipend til leger som er i gang med, eller nylig har avsluttet videreutdanning i psykoterapi med henblikk på å bli godkjent psykoterapiveileder i en av de tre terapiformene.

Den norske legeforenings Utdanningsfond I bevilger årlig en sum til dette formålet. Vanligvis gis anledning til å tildele inntil kr. 15.000 pr. stipend. Man kan tildeles inntil to veilederstipender i løpet av utdanningstiden.

Søknadsfrist: 20.11.19