Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk psykiatrisk forening

Kurs, konferanser og skjemaer

Nettkurs for psykiatere

Legeforeningen har utviklet flere nettkurs som er aktuelle for psykiatere.
Nettkurs for psykiatere
Foto: Colourbox.com

Gå til nettkursportalen:

Du kan også kontakte oss pr. e-post, nettkurs@legeforeningen.no

Oversikt over foreningens nettkurs

Andre nettkurs som er godkjent i psykiatri er kurs om utfylling av dødsattester, regnskapsføring, sakkyndig arbeid, og nettkurs for fengselsleger.