Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk psykiatrisk forening

Kurs, konferanser og skjemaer

Presentasjoner

Her finner du sammendrag fra kurs og seminarer som er arrangert av foreningen.
Presentasjoner
Foto: Colourbox.com

Nevropsykiatrikurs 14. november 2017

Seminar for ledere av utdanningsutvalg 8. - 9. november 2017

Spesialitetskomiteen i psykiatri arrangerte seminar for ledere av utdanningsutvalgene og grunnkurslederne på Soria Moria i november 2017.