Norsk psykiatrisk forening

Biologisk psykiatri og psykofarmakologi

Gardermokurset 21. november 2019

Velkommen til årets Gardermokurs 21. november! Tema: somatisk helse ved psykiske lidelser - fra genetikk til klinikk
3. juli 2019