Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk radiologisk forening

Nyheter

Meld dere på vårmøte!

Her er programmet!

12. september 2018

Meld dere på, dette blir et utrolig bra kurs. Spre informasjonen om kurset i avdelingene.

Vårmøte i norsk forening for thoraxradiologi (NFTR) Tirsdag 17.04.18, Blu Radisson Hotel, Gardemoen

 

Kurstittel: Lungekreft og mesotheliom i lys av den nye TNM klassifikasjon. Thymus utredning.

 Program:

09.00-09.15: Registrering

09.15-09.30: Velkommen ved styret i NFTR

09.30-10.00: Thymus-utredning indikasjoner for og    

                      nytten av MR. Foreleser vil bli annonsert.

10.00-10.30: Thymusutredning: Eksempler fra den

                      praktiske hverdag

10.30-11.00: Kaffepause

11.00-11.45: Nye TNM-klassifikasjonen ved lungekreft.

                     Georg Mynarek/OUS Rikshospitalet. 11.45-12.30: Stadium IIIA/B-lungecancere/ N2 og

                     høyere stadium. Per Magnus Haram/

                     thoraxkir.avd., St.Olav

12.30-13.00: PET CT ved lungekreft. Anders Hodt /

                      nukleærmed.avd. OUS Ullevål.

13.00-14.15: Lunsj

14.15-15.15: Nye TNM klassifikasjon av

                     mesothelialcancer. Jesper Ravn /  

                     thoraxkirurg.avd., København.

15.15-15.45: Kaffepause

15.45-16.45: Kasuistikker lungekreft og mesotheliom 16.45-17.00: Avslutning og utlevering av kursbevis

Læringsmål for vårmøtet 17.04.18

1. Når er thymus abnormal. Nytten av MR i karakterisering av thymuspatologi ( kjemisk shift, diffusjonvektet MRI, dynamisk kontrast).

2.TNM ved lungekreft: Gjennomgang av nye TNM klassifikasjonen basert på eks. med ulike tumortyper (nsclc, sclc, nevroendokrine tumores) som omfattes. Klassifisering av lungecancer i multiple foci. Gjennomgang av konsesusbasert TNM-klassifisering av situasjoner som ikke er dekket i T,N,M deskriptorene. Krav til diagnostisk CT ved utredning av lungekreft.

3. Kirurgi ved lungekreftsykdom: Betydning av TNM ved behandlingsvalg. Valg av bildediagnostikk. N2 sykdom og kirurgi. Hva ønsker kirurgen skal være i en CT beskrivelse

3. PET CT ved lungekreft: Nytten av PET CT ved TNM klassifisering av lungekreft inkl. sensitivitet/ spesifisitet ved N-deskriptor, ved M-deskriptorer som leverlesjoner og binyre patologi. Oversikt over og nytten av nye PET tracere.

4. TNM ved Mesotheliom: TNM diagnostikk og utredning av mesotheliom. Bildediagnostikk. Behandlingstilbud i København. Hvilke pasienter bør sendes til København. Prognose.