Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk radiologisk forening

Nyheter

Invitasjon til Vårmøte i NFTR 2018

Vårmøte holdes på Radisson Blu, Gardemoen, 17.04.18.

12. september 2018

Kjære medlemmer,

Vi skal også i år ha et vårmøte i form av et dagskurs som holdes på Radisson Blu, Gardemoen, 17.04.18. Tema denne gangen er hovedsakelig kreft i lunge og pleura med tanke på ny TNM-klassifikasjon både for lungecancer og mesotheliom. Foreløpig program ligger vedlagt. Kurset søkes godkjent i DNLF for 6 timer etterutdanning i radiologi.

Hvis du melder deg inn i foreningen får prisreduksjon på kursavgiften.

Medlemskontingent kr 200 betales til kontonummer 1503 1480 768.

Husk å skrive navn i betalingsinformasjonen.

Kursavgift for medlemmer er kr 1600, for ikke-medlemmer kr 2000 innbetales til kontonummer 1503 1480 768. Husk å skrive navn i betalingsinformasjonen.

Påmeldingsfrist er 19.mars 2018. Påmeldingen er bindende.

Melder du deg inn i foreningen eller melder deg på vårmøte, sendt en mail til NFTRmail@gmail.com. Gjerne med info om tilholdssted.

Medlemskap i NFTR gir redusert medlemsavgift i ESTI og ESCR. Hvis dette er aktuelt send oss en e-post til NFTRmail@gmail.com slik at vi kan bekrefte ditt medlemskap.

Hilsen

Styret i NFTR