Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk radiologisk forening

Norsk forening for radiologisk brystdiagnostikk

Vedtekter NFRBD

Vedtekter for Norsk forening for radiologisk brystdiagnostikk.


Foreningen er stiftet 31.10.11.
12. september 2018

Vedtektene