Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk radiologisk forening

Norsk forening for radiologisk brystdiagnostikk

Styret i NFRBD

Styret i Norsk forening for radiologisk brystdiagnostikk består av 6 personer:
12. september 2018

Leder: Hildegunn Aase, Overlege ved Haukeland Universitetssykehus.

Nestleder: Merete Sandhaug, Overlege, Fagansvarlig BDS, Avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Østfold.

Sekretær: Linda Romundstad, seksjonsleder og medisinskfaglig ansvarlig overlege ved BDS, Vestre Viken HF.

Kasserer: Lars Hagen Henriksen, Seksjonsoverlege Avd. for Billeddiagnostikk, Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer.

Styremedlem: Rica Mortensen, Seksjonsoverlege BDS, Universitetssykehuset Nord-Norge.

Styremedlem: Gunnar Kullman, medisinskfaglig ansvarlig overlege for brystdiagnostikk Aleris Røntgen.