Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk radiologisk forening

Norsk forening for radiologisk brystdiagnostikk

Bli medlem? Betale kontingent for 2019?

Er du medlem i Norsk radiologisk forening og arbeider med, eller har interesse for brystdiagnostikk kan du nå melde deg inn i vår forening.
12. september 2018

Vi er godkjendt som en underforening under Norsk radiologisk forening, og er registrert i Brønnøysundregisteret.

Hvis du ønsker å bli medlem i "Norsk forening for radiologisk brystdiagnostikk" blir du det ved å betale kr 200,- inn på vår konto nr. 1503 28 01835, og samtidig sende en mail om innmelding til vår kasserer Lars Hagen Henriksen ( lars@sykehuset-innlandet.no ). Alternativt kan du VIPPSE kr. 200 til VIPPS nr. 12281, men husk mailen til Lars. Du må være medlem i Norsk radiologisk forening for å bli medlem i vår underforening. Se mer informasjon om foreningen under "vedtekter". Du kan komme i kontakt med leder i foreningen Hildegunn Aase på denne mailadressen: hildegunn.aase@helse-bergen.no