Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk radiologisk forening

Aktuelt

EUSOBI's anbefalinger

Vår forening har mottatt en henvendelse fra EUSOBI. De har et ønske om at norske mammaradiologer kjenner til deres anbefalinger og at informasjonen tilgjengeliggjøres for kvinner.
12. september 2018

EUSOBI har utarbeidet tre dokumenter med informasjon til kvinner. De kaller dem "women's information papaers". De tre dokumentene er:

Vår forening er bedt om å oversette disse dokumentene og å legge dem tilgjengelig på internett. Vi (Styret i NFRBD) mener dette arbeidet er for omfattende og at informasjonen er greit tilgjengelig på engelsk. Det viktigste for oss, er at informasjonen er kjent for dere som i varetar brystdiagnostikken i Norge.