Norsk radiologisk forening

Norsk forening for abdominal radiologi

Bli medlem

Vi ønsker flere medlemmer til avdelingen. Alle med interesse for abdominalradiologi er hjertelig velkommen til å melde seg inn og delta!
11. september 2018

Send en e-post til Fride Tennebø , fride.tennebo@gmail.com. Medlemsavgiften er kun kr. 200 og kan betales til kontonummer: 1503 26 11564

Eller med VIPPS: Søk opp Norsk Forening for Abdominal Radiologi under ”Bedrifter og Organisasjoner”.