Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk radiologisk forening

Andre foreninger

European Society of Radiology

En av medlemsfordelene i Norsk radiologisk forening er at du også meldes inn i European Society of Radiology (ESR). Medlemskap i ESR har mange fordeler: gratis elektronisk tilgang til tidsskriftet European Radiology, redusert pris på ECR og kurs som arrangeres i regi av ESR samt tilgang til nettkurs og foredrag via ESR sin ”education on demand”.
13. september 2018

Mer info om medlemsfordeler i ESR finner du her

Styret opplever at ikke alle medlemmer i Norsk radiologisk forening automatisk får sitt medlemskap i ESR, og har derfor laget nye innmeldingsrutiner i samarbeid med medlemsregisteret til Den norske legeforening.

I Norge er det strenge regler om samtykke til spredning av informasjon om medlemskap i fagforeninger, som Den norske legeforening. For å melde deg inn i ESR må Norsk radiologisk forening formidle informasjon om deg (navn, adresse, e-postadresse og medlemsstatus: LiS/Spesialist/Pensjonist) til ESR. Dersom du ikke samtykker til at denne informasjon om deg videreformidles til ESR må du gi beskjed om dette til medlem@legeforeningen.no.

Dersom du opplever at den automatiske innmeldingen i ESR ikke fungerer, kan du kontakte ESR medlemsregister på membership@myesr.org. Du må opplyse at du har medlemsskap gjennom Norsk radiologisk forening. Dersom det fortsatt ikke løser seg kan du kontakte styret.

Med vennlig hilsen

Styret i Norsk radiologisk forening