Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk radiologisk forening

RadForsk

Om Radforsk

RadForsk er NoRaFos forskningsinstitutt. Formålet er å stimulere til økt og bedre radiologisk og nukleærmedisinsk forskning.
8. september 2018

Dette er nedfelt i vedtektene som flere ulike tiltak: stimulere gruppe I og II sykehusene til økt forskningsaktivitet, gi norske radiologer og nukleærmedisinere oppstartshjelp i forskning og søknader til forskning, opprette og vedlikeholde stipendiat- og veiledernettverk, bidra til økt samarbeid mellom universitetssykehusene om forskning, økt kontakt med nasjonale- og internasjonale forskningsinstusjoner, følge opp initiativ fra forskningskomiteen i ESR (RadForsks leder er medlem) samt bidra til å sette forskning i fokus på Høstmøtet.

RadForsk har ledet arbeidet med NoRaFos strategi- og handlingsplan for forskning og er ansvarlig for å arrangere NoRaFos kurs om radiologisk forskning.

Styreorganisering per 01.01.2019

profilbilde
Leder
Knut Haakon Stensæth
profilbilde
Nestleder
Karen Rosendahl
profilbilde
Kasserer
Henrik Bergrem
profilbilde
Medlem
Helga Brøgger
Leder i NoRaFo
profilbilde
Medlem
Audun Berstad
nestleder NoRaFo
profilbilde
Medlem
Jarl Jacobsen
Sekretær Ødegaards og Frimann-Dahls fond
profilbilde
Medlem
Sven Weum
Kontaktperson