Norsk radiologisk forening

Høstmøte

Hvorfor forske som ung radiolog?

Professor/radiolog Ingfrid Salvesen Haldorsen, Haukeland Universitetssykehus og Mohn Medical Imaging and Visualization Centre, Bergen holder åpningsforedrag under Høstmøte onsdag 23. oktober kl 10 med tittel "Hvorfor forske som ung radiolog?"
25. september 2019

Basert på hennes forskningserfaring gjennom 20 år vil presentasjonen gi et innblikk i hvordan radiologisk forskning kan være en del av spennende forskningssamarbeid mellom ulike fagdisipliner.

Det vil gis eksempler på bildebiomarkører som har gitt ny kunnskap om hvilke funksjonelle mekanismer som driver kreftsvulster og om hvorfor noen pasienter har et mer aggressivt sykdomsforløp. Utvikling av automatiserte verktøy for analyser av store mengder radiologiske bildedata, vil i fremtiden gi mer kunnskap om sammenhengen mellom bildemarkører og sykdom og om hvordan bildemarkører kan inngå i algoritmer for å tilby mer persontilpasset pasientbehandling.

Ingfrid Salvesen Haldorsen

 

 

 

 

 

 

 

Ingfrid Salvesen Haldorsen