Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk radiologisk forening

Høstmøte

Frist for abstrakt til frie foredrag

Frist for innsending av abstrakt til Frie Foredrag er utsatt til mandag 16. september 2019.
5. september 2019