Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk radiologisk forening

Høstmøte

Erfaringer med dual energy CT

Høstmøte Ingeniørenes hus, Oslo. Sesjon: «Multienergi CT», onsdag 24. oktober kl 1415-1530, Rom: Sophus Lie.
19. august 2019
Thomas Kleinrath, Radiolog, Volda, HMR
Thomas Kleinrath, Radiolog, Volda, HMR

I 2013 fikk radiologisk avdeling Volda fikk installert en førstegenerasjons Dual Energy CT scanner (750hd, GE). Helt fra begynnelsen har vi aktiv forsøkt å samle erfaring med teknologien og etter hvert fikk vi implementert dual energy ved mange av våre rutineprotokoller. Jeg kommer til å vise eksempler fra egen praksis fra forskjellige bruksområder, bl.a. CT lungearteier, CT abdomen og urinveier, gout, metallartefaktreduksjon samt CT med redusert jodkontrastmengde ifm nyresvikt.