Norsk radiologisk forening

Om oss

Søknader til Radiologforeningens fond

28. august 2018
Professor dr.med. Johan Frimann-Dahls fond til fremme av norsk radiologisk forskning
  • Haakon og Sigrun Ødegaards fond til fremme av norsk radiologisk forskning
  • Astrid og Finn Busch-Arnessens legat
Fondene (totalt noe under kr 200.000,-) gir støtte til vitenskapelig undersøkelser, publikasjoner av vitenskapelig materiale, konferanser og studiereiser i forbindelse med radiologisk forskning. Fondene kan ikke utbetale lønn.
 
For alle fond sendes søknader med kort prosjektbeskrivelse og CV elektronisk til:
 
Audun Berstad, PhD, overlege
Avdeling for radiologi og nukleærmedisin (ARN)
Oslo universitetssykehus HF
Rikshospitalet