Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk radiologisk forening

Om oss

NoRaFos fagutvalg

Fagutvalg for ultralyd:
28. august 2018

Opprettet høsten 2007 - midlertidig utvalg, avsluttet høsten 2008.
Arne Heilo (leder), Kari Ersland, Lars Pederstad, Jørg Geisler, Johan Baptist Doormagen.

Utvalg for takster og koder (NORAKO):

Olav Sporaland (leder), Tor Egge, Barbro Iversen, Knut Korsbrekke, Bjørn Helland-Hansen, Astrid Brevik Svarlien.

Fagutvalg for teleradiologi (midlertidig utvalg):

Opprettet våren 2009, rapport levert høsten 2010. Medlemmer: Aslak Aslaksen (leder), Pål Bache Marthinsen, Roar Pedersen.