Norsk radiologisk forening

Om oss

SpesialitetskomiteenProfilbilde
LIS-medlem
Ellingsen, Robin Breivik
Profilbilde
LIS-varamedlem
Kleivane, Mats
Profilbilde
Leder
Morken, Marit Helen
Profilbilde
Medlem
Brannsten, Hege
Profilbilde
Medlem
Hellund, Johan Castberg
Profilbilde
Medlem
Waage, Sven
Profilbilde
Varamedlem
Johnsen, Elena
Profilbilde
Varamedlem
Nygård, Irene Edland