Norsk radiologisk forening

Om oss

SpesialitetskomiteenProfilbilde
Leder
Morken, Marit Helen
Profilbilde
Medlem
Brannsten, Hege
Profilbilde
Medlem
Hellund, Johan Castberg
Profilbilde
Medlem
Waage, Sven
Profilbilde
Varamedlem
Johnsen, Elena
Profilbilde
Varamedlem
Nygård, Irene Edland