Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk radiologisk forening

Kurs og kongresser

Philips Nordic MR Forum 2019 on whole body MRI in oncology

Symposium innen helkropps-MR i onkologi i Stockholm 3.-4. juni.
3. februar 2019
Phillips og Karolinska institutet sine logoer
Phillips og Karolinska institutet sine logoer
«Den 3.-4. juni arrangerar Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm tillsammans med Philips ett tvådagarssymposium om Helkropps-MRT inom onkologi. Såväl internationellt inbjudna föreläsare som nationellt aktiva föreläsare är inbjudna där vi kommer att ta upp såväl kliniska applikationer, metod och utveckling.»