Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk radiologisk forening

Kurs og kongresser

MSK ultralydkurs i København september 2019

Dansk ultralyddiagnostisk selskap arrangerer sitt 23. kurs i muskel-skjelett ultralyd 18.-20. september 2019 i København.

Se vedlagt kursinformasjon.
28. mars 2019
Kursus i MUSKULOSKELETAL ULTRALYD promoteringsillustrasjon.
Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs 23. Kursus i MUSKULOSKELETAL ULTRALYD På Hvidovre Hospital