Norsk radiologisk forening

Kurs og kongresser

Kurs i virtuell endoskopi 12.-14 november 2019

Oslo Universitetssykehus arrangerer interaktivt kurs i CT kolografi 12.-13. november og CT gastrografi 14. november.
27. mai 2019