Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk radiologisk forening

Kurs og kongresser

ISDS 2019

International Skeletal Dysplasia bennial meeting finner sted i Oslo 11-14. september.
9. januar 2019
ISDS 2019 plakat
ISDS 2019 plakat

Det er første gang kongressen holdes i Norge og Skandinavia. Registrering åpner senere i januar og detaljert program kommer etter hvert. Abstract kan sendes inn i februar.