Norsk radiologisk forening

Kurs og kongresser

IBD kurs i Oslo, 19.09.19

Barneradiologisk avdeling Ullevål og Norsk forening for pediatrisk radiologi arrangerer kurs om inflammatorisk tarmsykdom med hovedvekt på barnepopulasjonene.
20. mai 2019